หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  รายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 29/11/2556

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

บริษัทเจ้าของโครงการ

ประเภท

วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ

นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

พื้นที่ที่ตั้งโครงการ

301

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศิลาดอนตาเพชร(1991) จำกัด

เหมืองแร่

14-06-2550

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ตำบลรางหวาย พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

302

โครงการเหมืองแร่ดินเบา

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

เหมืองแร่

14-06-2550

ตำบลกล้วยแพะ เมือง จังหวัด ลำปาง

303

โครงการเหมืองแร่ควอตซ์และเฟลด์สปาร์

บริษัท ทรัพย์มงคล จำกัด

เหมืองแร่

23-05-2550

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตำบลศรีมงคล ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี

304

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด

เหมืองแร่

18-05-2550

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตำบลดินอุดม ลำทับ จังหวัด กระบี่

305

โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล

บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด

เหมืองแร่

15-05-2550

บริเวณอ่าวไทย   จังหวัด 

306

โครงการสำรวจปิโตรเลียม

บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด

เหมืองแร่

15-05-2550

บริเวณอ่าวไทย   จังหวัด 

307

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา

เหมืองแร่

11-05-2550

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตำบลพุแค เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี

308

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศุภศิลาชัย จำกัด

เหมืองแร่

09-05-2550

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม จังหวัด ราชบุรี

309

โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์

บริษัท ปฐมวัฒนาพาณิชย์การแร่ จำกัด

เหมืองแร่

03-05-2550

ตำบลบ้านบึง บ้านคา จังหวัด ราชบุรี

310

โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซท (ประเทศไทย) จำกัด แปลงบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด

เหมืองแร่

30-04-2550

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

พื้นที่แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์

311

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท กิตติวดีศิลา พาณิชย์ จำกัด

เหมืองแร่

18-04-2550

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมู่ 7 ต.ตาเกา น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี

312

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท สินชัย 1992 จำกัด

เหมืองแร่

12-04-2550

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตำบลหน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี

313

โครงการเหมืองแร่ทองคำ

บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด

เหมืองแร่

11-04-2550

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เหมืองทองชาตรี 99 หมู่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร

314

โครงการสำรวจแหล่ปิโตรเลียมในทะเลด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ แปลงสำรวจหมายเลข B8/38

บริษัท โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เหมืองแร่

03-04-2550

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม้นท จำกัด

บริเวณอ่าวไทย   จังหวัด 

315

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์

บริษัท ต.หิรันย์ จารึก จำกัด

เหมืองแร่

20-03-2550

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.นิคมสร้างตนเอง เมือง จังหวัด ลพบุรี

316

โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสองมิติและสามมิติ

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด

เหมืองแร่

13-03-2550

บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

   จังหวัด สุโขทัย

317

โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินทราย

นางสาวรัตนา นราเลิศ

เหมืองแร่

14-02-2550

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.คลองม่วง ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

318

โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เหมืองแร่

01-02-2550

   จังหวัด 

319

โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก

บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เหมืองแร่

29-01-2550

 วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์

320

โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม

บริษัท พรทวีปาล์ม จำกัด

เหมืองแร่

19-01-2550

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.ช้างซ้าย  กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฏร์ธานี

321

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท สหพนาสิทธิ์ จำกัด

เหมืองแร่

25-12-2549

บริษัท เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ต.บ้านแปะ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

322

โครงการเหมืองแร่หินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

นายชูศักดิ์ จริยะวรกุล

เหมืองแร่

12-12-2549

ต.เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์

323

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีจิตต์ประเสริฐ

เหมืองแร่

27-11-2549

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.หนองข้างคอก เมือง จังหวัด ชลบุรี

324

โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก

บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

เหมืองแร่

22-11-2549

ต.หนองกุงศรี   จังหวัด กาฬสินธุ์

325

โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก

บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

เหมืองแร่

30-10-2549

 เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น

326

โครงการสำรวจวัดความไหวสะเทือนในทะเลแบบ 3 มิติ

บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด

เหมืองแร่

16-10-2549

บริเวณอ่าวไทย   จังหวัด 

327

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลส์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์โชคชัย

เหมืองแร่

02-10-2549

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.ท่าเยี่ยม  โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา

328

โครงการทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลชุดใหม่(SBM-2)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เหมืองแร่

21-09-2549

 ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

329

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินควอร์ตไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาชัยหาดใหญ่(1997)

เหมืองแร่

01-09-2549

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.บ้านพรุ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

330

โครงการ เหมืองแร่เฟลด์สปาร์

บริษัท พงษ์เอราวัณ จำกัด

เหมืองแร่

30-08-2549

บริษัท เทสโก้ จำกัด

ต.วังประจบ เมือง จังหวัด ตาก

331

โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เหมืองแร่

11-08-2549

บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จำกัด

 บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

332

โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต

บริษัท สยามแบลคมายนิ่ง จำกัด

เหมืองแร่

26-07-2549

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ต.เขาทราย  ทับคล้อ จังหวัด พิจิตร

333

โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม

บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด

เหมืองแร่

09-05-2549

บริษัท โปรเอ็น คอนซัลแทนท์ส จำกัด

แหล่งอรุโณทัย   จังหวัด สุโขทัย

334

โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนบกโดยวิธีวัดความไหวสะเทือน แบบ 3 มิติ

บริษัท แปซิฟิค ไทเก้อร์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เหมืองแร่

08-05-2549

บริษัท โปรเอ็น คอนซัลแทนท์ส จำกัด

   จังหวัด เพชรบูรณ์

335

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เหมืองแร่

27-03-2549

บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเซีย เทคโนโลยี จำกัด

อ่าวไทย   จังหวัด 

336

โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ

บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน)

เหมืองแร่

23-03-2549

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

337

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ หมายเลขสัมปทาน S 1

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

เหมืองแร่

01-03-2549

บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

338

โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนบก

บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด

เหมืองแร่

15-02-2549

บริษัท อินเอตร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอลเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด

- - จังหวัด อุดรธานี,ขอนแก่น,กาฬสินธุ์

339

โครงการเหมืองแร่เหล็ก

บริษัท เหล็กสยาม จำกัด

เหมืองแร่

09-02-2549

บริษัท เอส.พ.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ตำบลบุฮม  เชียงคาน จังหวัด เลย

340

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง

นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์

เหมืองแร่

13-01-2549

ตำบลห้วยหอม ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์

341

โครงการเหมืองแร่ดินขาว

นายเสถียร สนั่นเสียง

เหมืองแร่

20-12-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.เมืองมาย แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง

342

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)

เหมืองแร่

19-12-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.ห้วยกะปิ เมือง จังหวัด ชลบุรี

343

โครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรด์

บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด

เหมืองแร่

08-12-2548

บริษัท เทสโก้ จำกัด

ต.พรุพี บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฏร์ธานี

344

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด

เหมืองแร่

29-11-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.ลิดล เมือง จังหวัด ยะลา

345

โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองตูมใต้

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เหมืองแร่

14-11-2548

บริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จำกัด

สัมปทานเอส บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

346

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

นายผล โรจนสกุล และนายผดุง โรจนสกุล

เหมืองแร่

26-09-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

347

โครงการเหมืองแร่รัตนชาติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาสูบทุ่งกวาว-บ้านถิ่น

เหมืองแร่

23-09-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.นาพูน วังชิ้น จังหวัด แพร่

348

โครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรด์

บริษัท ดาราใต้เหมืองแร่ จำกัด

เหมืองแร่

14-09-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.พรุพี บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฏร์ธานี

349

โครงการเหมืองแร่ยิปซั่มและแอนไฮไดรด์

บริษัท ยิปซั่มเวลธ จำกัด

เหมืองแร่

30-08-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.บางซ้าย กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฏร์ธานี

350

โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม

บริษัท ทุ่งใหญ่เอ็กซ์สปอร์ต จำกัด

เหมืองแร่

29-08-2548

บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ต.ทุ่งใหญ่  ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org