กพร. เดินหน้ายกระดับ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ กพร. มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าร่วม โครงการเพิ่มเติมมากขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.แร่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับการประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม