News

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน

ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในการผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงโม่หิน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการพัฒนาต้นแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน ในกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านการจัดการข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.ผ่านระบบ Zoom Online ดูรายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://shorturl.asia/86x9Zหรือสแกน QR Code

ไฟเขียวประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชอุดร

เยียวยาก้อนแรก 1,200 ล้านบอร์ดแร่ อนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชอุดรฯ เดินหน้าโครงการตามมาตรการทันที “เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น” รับทราบเงื่อนไข เตรียมเงินก้อนแรก 1,200 ล้านบาท ทยอยจ่ายเยียวยาตามกฎหมายภายใต้กองทุนดูแลชุมชน และตลอดอายุสัมปทาน 25 ปี กว่า 3,000 ล้านบาท คาดไทยได้ผลิตปุ๋ยใช้เองอีกไม่กี่ปีนับจากนี้นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการแร่ (บอร์ดแร่) มีมติเห็นชอบการอนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี ให้กับ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ (26 ก.ค.) ทางบริษัทได้ส่งตัวแทนเซ็นรับทราบเงื่อนไข และเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ...

กพร.ลงนามข้อตกลงกับเอเชีย แปซิฟิค โปแตซฯ

กพร.ลงนามข้อตกลงกับเอเชีย แปซิฟิค โปแตซฯ ปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไข สัญญาที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 11 กองทุน วงเงิน 3,500 ล้านบาท หวังเดินหน้าแก้ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยและปุ๋ยแพงลดต้นทุนภาคเกษตรกรรมในระยะยาว นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า เมื่อ 26 ก.ค. กพร.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายและสัญญากำหนดไว้และเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขในประทานบัตร” กับ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี และให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้เกิดความโปร่งใส และกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ต่อมาคณะกรรมการแร่ได้ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช จำนวน 4 แปลง ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่...

บทความพิเศษ แร่และห่วงโซ่เศรษฐกิจ

บทบาทของอุตสาหกรรม เหมืองแร่เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยังคงมีบทบาทที่สำคัญและเป็นฐานรากของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ บทความนี้จะนำเสนอบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในปัจจุบัน ๔ ส่วนที่สำคัญ อ่านบทความ

ส่งมอบ หุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่ และคณะ ได้ส่งมอบ หุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท โดยมี พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ ณ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์