กพร. เปิดตัว “เครื่องคัดแยกโลหะจากซาก

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” แห่งแรกในไทย เดินหน้าสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste Society)