การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมทบทวน ความรู้เพื่อการต่ออายุ ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2564