ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่

COVID-19 ได้ส่งผลกระทบกับภาค อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วโลก หลังจาก ที่รัฐบาลของหลายประเทศได้ประกาศ ใช้มาตรการปิดพื้นที่ (Lockdown) และ การกักกันพื้นที่ (State Quarantines) ส่งผลให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ หลายแห่งต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว