ลุยจัดหาหินก่อสร้าง EEC ชี้ 5 ปีต้องการ 100 ล้านตัน

เล็งศึกษาความต้องการหินอุตสาหกรรม ใน EEC หวังจัดหาหินป้อนการลงทุนรัฐ-เอกชน ระยะยาว คาด 5 ปีโครงสร้างพื้นฐานหลัก 5 โครงการ ต้องการหินก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 100 ล้านตัน