สภาการเหมืองแร่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้อากาศยานไร้คนขับในงานรังวัดเหมืองแร่”

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้อากาศยานไร้คนขับใน งานรังวัดเหมืองแร่” โดย ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ วิศวกร สำรวจชำนาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และมีการเลือกตั้งกรรมการสภาการเหมืองแร่ชุดใหม่