สาระน่ารู้ “คอนกรีตทำ อะไร ได้มากกว่าที่คิด”

ดีบุกเป็นแร่ที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยและมีความ เป็นมายาวนานที่ย้อนไปได้ถึงสมัย กรุงศรีอยุธยา การทำเหมืองแร่ดีบุกเริ่มต้น ขึ้นด้วยวิธีเหมืองหาบ