ส่งมอบ หุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด

เมื่อวันที่ 25 .. 2564 นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่ และคณะ ได้ส่งมอบ หุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง

ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท โดยมี พล...รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์