หินก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ จากหินบะซอลต์ : ลาวาจากภูเขาไฟ

เกิดจากการยกตัวของหิน หลอมเหลวหรือหินหนืดที่เรียกว่า แมกมาใต้เปลือกโลก ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณี ที่เมื่อแผ่นพื้นมหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าหากัน หรือปะทะกับแผ่นพื้นทวีป แผ่นพื้นมหาสมุทร