เหมืองหิน อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และบทบาทในการช่วยลดการทำ ลายทรัพยากรป่าไม้

วัสดุธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัย ที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำและตามเพิงผาธรรมชาติ และ ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธก็ทำจาก การนำหินมากะเทาะกันให้เป็นรูปทรงต่างๆ