“แทนซาไนต์” แร่หายากมาก พบในแทนซาเนีย สร้างปรากฏการณ์ในวงการเหมืองแร่อีกครั้ง

ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้ สำานักข่าวบีบีซี ได้เผยแพร่ข่าวที่นายซานินุย ไลเซอร์ ชาวบ้านในภูมิภาค มันยารา ของประเทศแทนซาเนีย ได้ขุดพบก้อนแร่ แทนซาไนต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีการพบมา จำานวน 2 ก้อน