แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-Ion Battery : Li-Ion) เป็น แบตเตอรี่ทุติยภูมิคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำกลับมาให้พลังงานได้ใหม่ เมื่อนำแบตเตอรี่ไปอัดประจุ (Charging)