แร่น่ารู้ (copper market update)

ณ เวลานี้ดูเหมือนว่าราคาทองแดงในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นไม่น้อยหน้าทองคำ ด้านการผลิต หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในเหมืองแร่ทองแดงคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของการผลิตทองแดงทั่วโลก