โปแลนด์ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

เหมืองเกลือเวียลิกซ์กา (Wieliczka Salt Mine) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศโปแลนด์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่พักฟื้น ผู้ป่วย COVID-19