ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่

มีสมาชิกหลายท่านมีข้อกังวล เกี่ยวกับการกำหนด “เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ของภาครัฐว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด และได้สอบถามเข้ามาที่สภาการเหมืองแร่