ไขข้อข้องใจ กฎหมายแร่ ตอน เป็นเรื่องประเด็น การขายหินปูนในประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม

คอลัมน์ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่ ฉบับนี้ เป็นเรื่องประเด็น การขายหินปูนในประทำนบัตรเพื่อการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้แก่ผู้ผลิตปูนขาวว่าสามารถทำได้หรือไม่