ไขข้อข้องใจ กฎหมายแร่ ตอน เป็นเรื่องประเด็น การขายหินปูนในประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม

คอลัมน์ไขข้อข้องใจกฎหมายแร่ ฉบับนี้ เป็นเรื่องประเด็น การขายหินปูนในประทำนบัตรเพื่อการทำเหมืองหินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้แก่ผู้ผลิตปูนขาวว่าสามารถทำได้หรือไม่

สาระน่ารู้ “คอนกรีตทำ อะไร ได้มากกว่าที่คิด”

ดีบุกเป็นแร่ที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยและมีความ เป็นมายาวนานที่ย้อนไปได้ถึงสมัย กรุงศรีอยุธยา การทำเหมืองแร่ดีบุกเริ่มต้น ขึ้นด้วยวิธีเหมืองหาบ

แร่น่ารู้ ตอน “ทองแดง” โลหะที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

“ทองแดง” เป็นโลหะชนิดแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักและนำมาใช้งาน จากหลักฐานพบว่า ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์รู้จักการถลุง ทองแดงมาใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ แม้ว่าทองแดงจะมีปริมาณ น้อยมากในเปลือกโลก (เพียง 0.0001%)

เหมืองหิน อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และบทบาทในการช่วยลดการทำ ลายทรัพยากรป่าไม้

วัสดุธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัย ที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำและตามเพิงผาธรรมชาติ และ ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธก็ทำจาก การนำหินมากะเทาะกันให้เป็นรูปทรงต่างๆ

“แทนซาไนต์” แร่หายากมาก พบในแทนซาเนีย สร้างปรากฏการณ์ในวงการเหมืองแร่อีกครั้ง

ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้ สำานักข่าวบีบีซี ได้เผยแพร่ข่าวที่นายซานินุย ไลเซอร์ ชาวบ้านในภูมิภาค มันยารา ของประเทศแทนซาเนีย ได้ขุดพบก้อนแร่ แทนซาไนต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีการพบมา จำานวน 2 ก้อน

กพร. เดินหน้ายกระดับ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ กพร. มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าร่วม โครงการเพิ่มเติมมากขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.แร่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับการประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม