การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน

ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในการผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงโม่หิน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการพัฒนาต้นแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน ในกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านการจัดการข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.ผ่านระบบ Zoom Online ดูรายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://shorturl.asia/86x9Zหรือสแกน QR Code