News

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน

ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในการผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงโม่หิน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการพัฒนาต้นแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน ในกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านการจัดการข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.ผ่านระบบ Zoom Online ดูรายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://shorturl.asia/86x9Zหรือสแกน QR Code

ไฟเขียวประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชอุดร

เยียวยาก้อนแรก 1,200 ล้านบอร์ดแร่ อนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชอุดรฯ เดินหน้าโครงการตามมาตรการทันที “เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น” รับทราบเงื่อนไข เตรียมเงินก้อนแรก 1,200 ล้านบาท ทยอยจ่ายเยียวยาตามกฎหมายภายใต้กองทุนดูแลชุมชน และตลอดอายุสัมปทาน 25 ปี กว่า 3,000 ล้านบาท คาดไทยได้ผลิตปุ๋ยใช้เองอีกไม่กี่ปีนับจากนี้นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการแร่ (บอร์ดแร่) มีมติเห็นชอบการอนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โพแทช จ.อุดรธานี ให้กับ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ (26 ก.ค.) ทางบริษัทได้ส่งตัวแทนเซ็นรับทราบเงื่อนไข และเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ...