การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน

ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในการผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรม เหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงโม่หิน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการพัฒนาต้นแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน ในกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้านการจัดการข้อมูล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Online

ดูรายละเอียดและลงทะเบียน คลิก https://shorturl.asia/86x9Z
หรือสแกน QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *