เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล GSM ประจำปี 2566รางวัลเกียรติยศของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Thailand Green And Smart Mining 2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *