ส่งมอบ หุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการสภาการเหมืองแร่ และคณะ ได้ส่งมอบ หุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท โดยมี พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ ณ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

‘เหมืองแร่’ ขุมผลิตสิ่งของรอบตัว ทำอย่างไร? ไม่ให้เกิดผลกระทบ

บทความ : ‘เหมืองแร่’ สิ่งสำคัญสร้างความสะดวกชีวิตประจำวัน ทำอย่างไร ? ให้การทำเหมือง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน โดย รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย 26 ต.ค.2564 - เคยรู้กันบ้างไหมว่า ความสะดวกสบายในชีวิตของเรา ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน การเดินทาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ล้วนมีส่วนที่จะต้องใช้แร่กันทั้งนั้น ทำไมต้องมีเหมืองแร่ เคยสังเกตกันไหมว่า ในชีวิตประจำวันของเรานั้น จะต้องใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่มีแร่เป็นวัตถุดิบกันตลอดวัน ตั้งแต่อ่างล้างหน้าแปรงฟัน เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ห้องน้ำที่ปูพื้นกระเบื้อง บุผนังด้วยกระเบื้อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ต้องใช้แร่ดินขาว บอลเคลย์ เฟลด์สปาร์ ทรายแก้ว โดยใช้ปูนปลาสเตอร์ที่ผลิตจากแร่ยิปซั่มเป็นเบ้าหล่อ นอกจากนี้ ยังต้องส่องกระจกแต่งสวยแต่งหล่อกันสักหน่อย กระจกนี่ก็ผลิตจากแร่ทรายแก้วโดยมีเฟลด์สปาร์และโดโลไมท์ผสมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้น สร้างขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์จากเหมืองแร่เกือบทั้งหลัง !  เริ่มที่เสา คาน พื้นและผนังบ้านคอนกรีต ใช้ทรายจากเหมืองทราย หินจากเหมืองและโรงโม่หินที่เห็นกันอยู่ทั่วประเทศ ใช้เหล็กเส้นจากเหมืองเหล็ก...

ฤา…เหมืองบ้านบ่อแก้ว …จะเป็นเหมืองดีบุก-ทังสเตน เหมืองสุดท้ายของประเทศไทย?

แผนที่ภูมิประเทศบริเวณตำ บลบ่อแก้ว อำ เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงขอบเขตแหล่งแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว และพื้นที่ประทานบัตร