โปแลนด์ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

เหมืองเกลือเวียลิกซ์กา (Wieliczka Salt Mine) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศโปแลนด์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานที่พักฟื้น ผู้ป่วย COVID-19

คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมเหมือง ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ สภาการเหมืองแร่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ เหมืองแร่ดีบุก-ทังสเตน บ้านบ่อแก้ว ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม