หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
29 พฤษภาคม 2560 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
สภาการเหมืองแร่พบเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ณ กรมอุตสาหกรรมทหาร กรุงเทพมหานคร   อ่านต่อ...
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็น   อ่านต่อ...
วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ    อ่านต่อ...
ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนพฤศจิกายน 59   
โครงการเหมืองแร่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนพฤศจิกายน 2559
วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ   
วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำโดย วายแอลจีฯวันที่ 24 พ.ค.60
ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2559
โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2559
     
การบริการ
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org