หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
2 กรกฎาคม 2559 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
แนะนำ Facebook สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
เชิญสมาชิกพิจารณาและตั้งข้อสังเกตร่าง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ....   อ่านต่อ...
สถานการณ์การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาสแรก 2559   อ่านต่อ...
กระดานสนทนา (WEBBOARD) ของ MININGTHAI เปิดแล้ว   อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม   
เทคโนโลยีรีไซเคิลทองคำบริสุทธิ์จากซากแผ่นวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่   
เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนความรู้ เพื่อการต่อใบอนุญาต
สถานการณ์การส่งออกอัญมณีไตรมาสแรก 59
สถานการณ์การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาสแรก 2559
ราคาทองคำปรับขึ้นแรง
ราคาทองคำปรับขึ้นแรงหลัง Brexit
 
     
การบริการ
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org