หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
7 ธันวาคม 2559 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ    อ่านต่อ...
นำร่องในพื้นที่เหมืองหินปูนและเหมืองแร่ยิปซัม   อ่านต่อ...
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ
พร.ใช้อากาศยานไร้คนขับยกระดับการกำกับดูแลเหมืองแร่
นำร่องในพื้นที่เหมืองหินปูนและเหมืองแร่ยิปซัม
กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SME Rescue Center
กพร.และกอ.รมน.ภาค 4 ร่วมผลักดัน
เกิดการลงทุนด้านเหมืองแร่ใน 3 จังหวัดภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา
     
การบริการ
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org