หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
24 สิงหาคม 2559 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
แนะนำ Facebook สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสภาการเหมืองแร่    อ่านต่อ...
ภาพกิจกรรมประชุมวิสามัญสภาการเหมืองแร่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559   อ่านต่อ...
กระดานสนทนา (WEBBOARD) ของ MININGTHAI เปิดแล้ว   อ่านต่อ...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสภาการเหมืองแร่
ภาพกิจกรรมประชุมวิสามัญสภาการเหมืองแร่ 2559
ภาพกิจกรรมประชุมวิสามัญสภาการเหมืองแร่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
โครงการสัมมนาวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรเหมืองแร่
โครงการสัมมนาวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรเหมืองแร่
รงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบเดือนกุมภาพันธ์ 59
โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 
     
การบริการ
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org