หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
21 เมษายน 2561 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
สรุปรายละเอียดงานสัมมนา   อ่านต่อ...
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561   อ่านต่อ...
สภาการเหมืองแร่เข้าพบเลขาธิการ ส.ป.ก.หารือข้อปัญหาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน   อ่านต่อ...
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
สรุปรายละเอียดงานสัมมนา
สรุปรายละเอียดงานสัมมนา
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาการเหมืองแร่
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สภาการเหมืองแร่
นเดือนภัย...เมกะโปรเจ็กด์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง"
ขอเชิญร่วมสัมมนา"สัญญานเดือนภัย...เมกะโปรเจ็กด์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง"
     
การบริการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org